Postavili jsme „Dunkerský zázrak“ No. 2 pro největší světové tankery

Postavili jsme „Dunkerský zázrak“ No. 2 pro největší světové tankery

Po třech letech studie proveditelnosti společnost Dunkerque LNG přijala konečné investiční rozhodnutí pro výstavbu terminálu na opětovné zplyňování (regasifikaci) zkapalněného zemního plynu.

Dne 1. září 2011 začaly v Dunkerku na severu Francie stavební práce a v roce 2015 bylo zařízení uvedeno do provozu.

LNG terminál v Dunkerku má roční kapacitu pro zpětné získávání plynu 13 miliard m3, což představuje přibližně 20 % spotřeby zemního plynu Francie a Belgie. Tato čísla z něj činí největší LNG terminál v kontinentální Evropě.

Jak jsme se podíleli na zakázce my?

Společnost Van Leeuwen získala zakázky na dodávky trubek a tvarovek z uhlíkové oceli a nerezové oceli jak pro zařízení pro vykládku a nádrže, tak pro samotnou regasifikační jednotku. Specializovaný projektový tým se sídlem v Le Havre ve Francii řídil a koordinoval zajišťování kvality, kontrolu surového materiálu, výrobu a povrchovou úpravu produktů.

Probíhalo také testování rozsáhlého sortimentu zboží, které bylo dodáno jak na finální na pracoviště v Dunkerku, tak na mezisklady ve Francii a Itálii.

S využitím strategických zásob společnosti Van Leeuwen v západní Evropě a řadou specializovaných výrobců se zajistilo včasné dodání kvalitních výrobků na správné místo.

Z jakých zařízení sestává LNG terminál?

LNG terminál v Dunkerku se skládá z následujících zařízení:

  • přijímací stanice, ve které kotví LNG tankery o maximální kapacitě 270 000 m3
  • systému vykládání zkapalněného zemního plynu (LNG)
  • 3 zásobníků LNG o objemu 190 000 m3; každá nádrž je asi 50 m vysoká a má průměr 90 m
  • zplyňovací (regasifikační) jednotky
  • síťové přípojky pro dodávku zemního plynu do francouzských a belgických sítí.
Mapka terminálu LNG v Dunkerku
Mapka terminálu LNG v Dunkerku

U terminálu v severofrancouzském Dunkerku mohou kotvit největší světové tankery na přepravu LNG. Uskladnění na terminálu potom znamená zajištění kontinuity dodávek zemního plynu do přenosové a distribuční sítě, přestože metan je tankery přivážen diskontinuálně.

Článek vychází z našeho anglického originálu na oficiálních stránkách Van Leeuwen.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *